Perustulokokeilu Suomessa alkoi 1.1.2017. Satunnaisotantaan osallistuivat tietyin rajauksin 25–58-vuotiaat henkilöt, joille Kela on maksanut työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa marraskuussa 2016. Satunnaisotanta kohdistui noin 175 000 henkilöön. Tästä kohdejoukosta arvottiin 2000 henkeä itse kokeiluun. Muu kohderyhmä muodostaa tutkimuksen verrokkiryhmän. Perustuloa maksetaan arpaonnen suosineille 560 euroa kuussa ilman ehtoja tai tarveharkintaa. Jos perustulokokeilussa mukana oleva työllistyy, hän saa ansiotulon lisäksi myös perustulon. Perustuloa vastaava summa kuitenkin vähennetään tietyistä samalta ajalta maksetuista sosiaalietuuksista. Kokeilu kestää 2 vuotta. Perustulokokeilun ensisijaisena tavoitteena on tutkia perustulon vaikutusta kokeiluun valitun väestöryhmän työllistymiseen ja työmarkkinakäyttäytymiseen. Toissijaisesti voidaan tutkia muita vaikutuksia, kuten osallistujien kokemaa hyvinvointia.

Nykyjärjestelmä ei aina kannusta työntekoon, vaan tekee vaikeaksi työllistymisen. Pätkätyöt ei ole suuressa huudossa, koska niiden vastaanottaminen voi aiheuttaa hetkellisen taloudellisen notkahduksen. Etuuksien hakeminen vie oman aikansa ja lisääntyvä paperityö ei houkuttele. Lyhyt työpätkä voi viedä enemmän kuin tuottaa, joten moni ennemmin jää kotiin odottamaan parempaa tarjousta. Perustuloa saavat voivat nyt ottaa vastaan pieniäkin lisätienestejä menettämättä muita etuuksiaan. Tämän luulisi lisäävän työhön hakeutumista, jos töitä on halukas tekemään. Kokeiluun valikoituneista tiedetään, että 48 % on naisia ja 52 % miehiä. 30 % on 25–34-vuotiaita, 29 % 35–44-vuotiaita ja 41 % 45–58-vuotiaita. Suurin ikäryhmä siis 45-58-vuotiaita, joilla työllistyminen voi olla jo iänkin puolesta haasteellista. Uskoisin perustulon nyt kannustavan heitä lyhyidenkin työtarjousten vastaanottamiseen, jotta he voivat vielä vaikuttaa omiin eläkkeisiinsä.

KELA toivoo, ettei koehenkilöitä lähestyttäisi median taholta, jotta tulokset ei vääristyisi. Oheisesta linkistä voit lukea uutisointia asiasta: https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/211978-kela-pelkaa-perustulokokeilun-tulosten-vaaristymista-ihmiset-reagoivat-herkasti Minä taas toivoisin kuulevani perustulokeilun piiriin päässeiden kokemuksista suoraan heiltä, mitään vääristelemättä. Onko kaikki sujunut ongelmitta, onko jotain jäänyt huomioon ottamatta ja onko perustulokoeilun ensimmäinen aalto todella niin hyvä juttu kuin on annettu ymmärtää? Ohessa linkki lyhyeen haastatteluun kokeiluryhmään päässeeltä: http://www.supla.fi/supla/2880056 Toivottavasti väliaikatietoja kokeilusta kuullaan useammalta eri taholta ja useammin kuin tähän asti.

Sitä odotellessa!